Najczęściej zadawane pytania

Pytania ogólne

 1. Wyłączny dostęp do liderów biznesu z całego świata dzielących podobne przekonania.
 2. Sprawdzona struktura umożliwiająca rozwój strategicznych możliwości biznesowych.
 3. Wzajemne wsparcie udzielane na zasadzie poufności i wzajemnego zaufania za pośrednictwem programu Forum
 4. Wymierne korzyści i wartościowe relacje napędzające cenne zmiany w ramach działalności, społeczności ja i w życiu prywatnym.
 5. Niezwykłe wydarzenia i doświadczenia zapewniające niezapomniane przeżycia i nawiązywanie przyjaźni na całe życie.
 6. Przynależność do wspólnoty stanowiącej nakierowanej na katalizowanie zmian poprzez pomoc osobom potrzebującym.

 1. Niektórzy z naszych członków należą do więcej niż jednej organizacji, zależnie od indywidualnych celów i priorytetów.
 2. Do najważniejszych cech wyróżniających nas na tle innych sieci zaliczyć można:
  Nasz program nawiązywania biznesowych relacji sieciowych i struktura spotkań nakierowane są na generowanie możliwości biznesowych dla naszych Członków. W innych organizacjach jest to często niepożądane.
  Możliwości takie zapewniamy między innymi dzięki zasadzie uniemożliwiającej bezpośrednim konkurentom na członkostwo w tej samej kapitule. Ma to kluczowe znaczenie dla procesu budowania wzajemnego zaufania i środowiska sprzyjającego współpracy między Członkami.

Pytania dotyczące członkostwa

 1. Liderzy, którzy doceniają wartość systemu wzajemnego wsparcia umożliwiającego wspólne generowanie możliwości i stawianie czoła wyzwaniom.
 2. Liderzy, którzy cenią sobie swój czas i chcą zawsze mieć dostęp do właściwych ludzi we właściwym czasie, tak w ujęciu lokalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.
 3. Liderzy i dyrektorzy najwyższego szczebla w organizacjach generujących przychody na poziomie przynajmniej 5 milionów USD.
 4. Liderzy poszukujący nowych możliwości rozwoju lub dywersyfikacji działalności.
 5. Liderzy poszukujący zaufanych partnerów w ramach swoich łańcuchów dostaw.
 6. Liderzy, którzy muszą podejmować decyzje samodzielnie i dostrzegają wartość wsparcia ze strony zaufanych partnerów w kontekście napotykanych szans i wyzwań.
 7. Dyrektorzy pragnący rozwijać swe zdolności przywódcze, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

 1. Forum CorporateConnections zapewnia bezpieczne środowisko, wolne od uprzedzeń i oparte na zasadzie poufności, w ramach którego Członkowie mogą korzystać z zebranych doświadczeń pozostałych uczestników, aby podejmować bardziej precyzyjne i skuteczne decyzje.
 2. Model Forum sprawdza się jako platforma dla przełomowych zmian w działalności naszych Członków i jest często wymieniany jako jedna z największych korzyści płynących z członkostwa w CorporateConnections.
 3. Zaufanie i wzajemne więzi budowane za pośrednictwem Forum są źródłem szerokich możliwości dla rozwoju biznesowego i osobistego.

 1. Po dołączeniu do sieci, Członkowie integrują się ze swoją Kapitułą i skupioną wokół niej społecznością w prostym i ustrukturyzowanym procesie wprowadzającym. Umożliwia to Członkom pełne wykorzystanie doświadczeń i korzyści oferowanych przez CorporateConnections.
 2. 20 spotkań Kapituły w ciągu roku.
 3. Możliwość wstępu na spotkania Kapituł na całym świecie.
 4. Możliwość budowania globalnych sieci kontaktów w toku organizowanej rokrocznie Konwencji Globalnej.
 5. Dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie jednego przedstawiciela danej branży zapewnia, że Członkowie nie muszą obawiać się obecności bezpośrednich konkurentów na tych samych spotkaniach.
 6. Kompleksowa oferta Forum obejmuje szkolenia i wsparcie.
 7. Dostęp do Dyrektorów Kapituł, którzy aktywnie wspierają Członków w czerpaniu maksymalnych korzyści z przynależności do CorporateConnections.
 8. Autorskie oprogramowanie i platforma wspierająca Członków i umożliwiająca nawiązywanie kontaktów między regionami.
 9. CC Talks Member Series: Umożliwia Członkom dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z innymi Członkami.
 10. CC Talks Expert Series: Unikalna możliwość poznania perspektyw liderów i wizjonerów.

 1. Dzielącymi podobne przekonania właścicielami przedsiębiorstw i liderami opinii w swoich branżach i na swoich rynkach.
 2. 84% z naszych Członków posiada przedsiębiorstwa generujące przychody/obroty na poziomie od 5 do 100 milionów USD.16% generuje przychody/obroty powyżej 100 milionów USD.
 3. Jedną z głównych korzyści płynących z członkostwa jest możliwość nawiązywania relacji również poza lokalną Kapitułą, w ramach szerokiej sieci kontaktów. Innymi słowy, nie chodzi tylko o osoby obecne na sali ale również ich rozległe znajomości.

Odwiedź jedną z naszych Kapituł

Poznaj CorporateConnections umawiając wizytę w naszej Kapitule zlokalizowanej w Twojej okolicy