Elitsa (Ellie) Bryant jest Głównym Radcą Prawnym CorporateConnections. Ellie dołączyła do CC w 2017 roku zajmując różne stanowiska w spółce. Przed zatrudnieniem w CC, pracowała w kilku kancelariach adwokackich w różnorodnych specjalizacjach – od prawa gospodarczego, przez fundusze hedgingowe i planowanie kapitałowe, po prawo rodzinne. Ellie zapewnia obsługę strategiczną i konsultingową oraz wsparcie dla Zarządu Globalnego CorporateConnections® w zakresie ochrony znaku towarowego, zgodności z przepisami i minimalizacji ryzyka. Ellie posiada Licencjat z administracji biznesowej zdobyty w University of Florida, gdzie ukończyła studia z najwyższą oceną na roku oraz stopień Juris Doctor uzyskany w University of California, Berkeley School of Law.  Spędziła również rok w Harvard Law School jako wizytujący wykładowca i ukończyła Harvard Business School Club w ramach Charlotte’s Management Development Program.  Ostatnio uzyskała certyfikat Dyplomowanego Dyrektora Franczyzowego w ramach kursu organizowanego przez stowarzyszenie International Franchise Association.