CorporateConnections®

Xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa

Kiến tạo và Thúc đẩy
Cơ hội kinh doanh

Những kết quả có cấu trúc đã được kiểm chứng giúp các Thành viên chia sẻ cơ hội để tăng trưởng kinh doanh, xây dựng liên minh chiến lược, liên doanh và đồng sáng lập các doanh nghiệp mới. Các Thành viên liên tục hợp tác hướng đến mục tiêu phát triển kinh doanh.

Trải nghiệm phi thường

Độc quyền truy cập mạng lưới toàn cầu cho phép các Thành viên mở rộng tầm nhìn, kiến thức và thế giới quan. Dù là thông qua những cuộc hẹn thân thiết với một Thành viên khác, tham gia Diễn đàn, hay đưa gia đình tham dự các sự kiện Hội Nghị Quốc gia hoặc Toàn cầu, Thành viên sẽ không ngừng khám phá ra những cách suy nghĩ mới, truyền cảm hứng và hướng đến cuộc sống phong phú hơn.

Đưa ra những quyết định sáng suốt nhanh hơn

Các Thành viên phải đối mặt với nhiều quyết định cá nhân và công việc vào mỗi ngày. Diễn đàn CorporateConnections cung cấp một môi trường bảo mật giúp các Thành viên tận dụng kinh nghiệm chia sẻ lẫn nhau để có được sự rõ ràng và đưa ra những quyết định tốt hơn.

CorporateConnections® | Nơi Các Nhà Lãnh Đạo Kết Nối®

Cơ Hội Nhượng Quyền Thương Mại

Ghé thăm Chapter

Trải nghiệm CorporateConnections bằng cách đăng ký tham gia một chapter ở gần bạn

Chia sẻ của Thành viên