Anish đang giữ hai vai trò trong CorporateConnections®. Ông là Giám đốc Phát triển của Baroda Chapter, Ấn Độ đồng thời điều hành Diễn đàn CorporateConnections® cho Đội ngũ Hỗ trợ toàn cầu. Anish là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm sống. Anish tin tưởng rằng niềm đam mê và ý thức về mục đích giúp thúc đẩy các chiến lược thành công và tạo ra những tổ chức thành công. Ông là người tạo ra tầm nhìn, giá trị, mục đích, các chiến lược và phát triển năng lực lãnh đạo. Bên cạnh thành công trong công việc kinh doanh của gia đình, thì với vai trò là một người hỗ trợ, ông đã phục vụ trong các hiệp hội kinh doanh cấp cao, từ đó nâng cao các kỹ năng giao tiếp và khả năng hiện diện của mình. Việc ông tham gia tích cực vào hội người Ấn Độ trẻ CII, tất cả các Hiệp hội các nhà sản xuất khí công nghiệp ở Ấn Độ, và Tổ chức doanh nhân là một bằng chứng cho sự chân thành và lòng cống hiến của ông. Anish cũng tin tưởng vào hoạt động thiện nguyện, và đã tham gia vào Round Table, The United Way, và Tổ chức tinh thần xã hội – BAPS.