Elitsa (Ellie) Bryant là Cố vấn Khách hàng tiềm năng của CorporateConnections. Ellie đã gia nhập CC vào năm 2017 và đã đảm nhận một số vị trí trong tổ chức. Trước khi làm việc với CC, Ellie đã có thời gian làm việc trong một vài văn phòng luật sư với những chuyên môn khác nhau từ luật kinh doanh và quỹ đầu tư đến kế hoạch di sản và luật gia đình. Ellie phụ trách hướng dẫn chiến lược, cố vấn, và hỗ trợ Ban Điều hành Toàn cầu CorporateConnections® tập trung vào việc bảo vệ thương hiệu, tuân thủ và giảm thiểu rủi ro. Ellie lấy bằng đại học về quản trị kinh doanh từ Trường Đại học Florida, nơi cô đã tốt nghiệp đứng đầu lớp và đã nhận bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Đại học California, Trường luật Berkeley.  Ellie cũng đã theo học một năm tại Trường Luật Harvard với tư cách là học giả thỉnh giảng và đã hoàn thành Chương trình Phát triển Quản lý của câu lạc bộ Charlotte ở Trường Kinh doanh Harvard.  Gần đây, cô đã trở thành Giám đốc Điều hành nhượng quyền được cấp chứng nhận thông qua Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế.