Joe Ross đã tham gia vào Corporate Connections Toàn cầu với vai trò Giám đốc Điều hành Toàn cầu vào tháng 1 năm 2020. Trước đây, Joe từng là một Giám đốc Vùng của công ty chị em của chúng tôi, BNI Global, nơi ông đã điều hành 7 vùng bao gồm BNI Đông Nam. Bên cạnh đó, Joe có kiến thức sâu rộng về nhượng quyền gồm 2,5 năm đổi mới Bộ phận Phát triển nhượng quyền BNI Hoa Kỳ. Joe rất hứng khởi mang hết tinh thần phục vụ, phát triển nhượng quyền và vận hành tập trung vào vai trò mới của mình. Mục tiêu chính của ông là khuyến khích đội ngũ hỗ trợ về những sáng kiến có tác động và đơn giản.

Ngoài công việc, Joe còn là một thành viên của hội đồng cố vấn và hỗ trợ cho một tổ chức về thúc đẩy cơ hội giải trí, xã hội xóa và các kỹ năng sống cho những người khuyết tật nhận thức có tên gọi là Camp Blue Skies. Joe đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Seattle và là một thành viên đầu tiên trong chương trình Lãnh đạo Toàn cầu của công ty.