Sri Rathan Rathi là Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương (APAC) của CorporateConnections®. Ông đã tham gia vào tháng 4 năm 2018 và vai trò của ông là phát triển, xây dựng và hỗ trợ CorporateConnections® Ấn Độ.  Ông là Nhà Đào tạo kết nối được cấp chứng nhận từ ASENTIV, Hoa Kỳ. Ông đã hoàn thành chương trình học Cử nhân Quản trị kinh doanh từ Sheffield (Vương quốc Anh), và có kinh nghiêm dày dặn hơn 20 năm và đã xây dựng một mạng lưới kết nối mạnh mẽ trên khắp 20 quốc gia. Ông đã giúp đỡ hơn 250 doanh nhân từ các ngành nghề khác nhau để họ cải thiện hoạt động kinh doanh.

Chương trình huấn luyện của ông từng tập trung vào việc marketing mối quan hệ mà ông đã áp dụng thành công trong chính hoạt động kinh doanh của riêng mình để tăng doanh thu công ty lên gấp 4 lần trong 6 năm. Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng với kinh nghiệm toàn cầu đa dạng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở những quốc gia khác nhau như Vương quốc Anh, Trung đông và Ấn Độ, chỉ có những mối quan hệ bền vững mới có thể là trở thành những yếu tố khác biệt cho bất kỳ doanh nghiệp hay ngành nghề kinh doanh nào trong tương lai. Gần đây, ông đã hoàn thành khóa Điều hành nhượng quyền được cấp chứng nhận (CFE) từ Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế, Hoa kỳ.