Alejandro là một doanh nhân đam mê, luôn muốn giúp đỡ người khác bằng kiến ​​thức và chuyên môn của mình. Với các công cụ có thể tiếp cận và tương đối dễ triển khai, Alejandro mong muốn vượt lên trên các nhà lãnh đạo khác để cải thiện hoạt động kinh doanh của họ và tạo ra sự tăng trưởng.

Năm 19 tuổi, anh thành lập công ty đầu tiên của mình: Publinter, một công ty tiếp thị kỹ thuật số. Ngày nay, Publinter giúp các công ty ở Mexico, LATAM, Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu có thêm khách hàng và phát triển. Ông tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến cho thuê công nghệ, đào tạo kinh doanh, các chương trình kết nối mạng và xây dựng khu dân cư.

Ông là Giám đốc Quốc gia về Kết nối Doanh nghiệp México, một tổ chức kết nối mạng tập hợp các giám đốc Cấp C trong nước và phần còn lại của thế giới, để tạo cơ hội kinh doanh giữa các thành viên của họ.

Niềm đam mê của anh ấy là đào tạo, bán hàng và tiếp thị. Diễn giả chuyên nghiệp về tiếp thị, bán hàng, chiến lược quản lý và kết nối mạng.