Ngài Robert là một trong những thành viên sáng lập CorporateConnections® với vai trò là Chủ tịch toàn cầu kể từ tháng 1 năm 2017.  Robert đam mê về sức mạnh kết nối các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, và tạo ra sự khác biệt trong tổ chức, cộng đồng và đời sống của mọi người. Trước khi tham gia CorporateConnections®, Robert đã sáng lập và giữ chức Chủ tịch & CEO của Zerofail, một công ty công nghệ mà ông đã phát triển từ khi khởi nghiệp thành công ty đa quốc gia trước khi bán vào năm 2015.

Robert đã tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Trường Kinh doanh John Molson, Chứng chỉ Quản lý nhượng quyền thương mại từ Trường Đại học Georgetown, bằng Cử nhân BFA từ Trường Đại học Concordia, và là Nhà Điều hành nhượng quyền được cấp chứng nhận. Robert giảng dạy về chiến lược và tinh thần kinh doanh tại Trường Đại học Canadian hàng đầu. Là một người ủng hộ mạnh mẽ việc cống hiến cho cộng đồng, Robert đã phục vụ trong một số hội đồng gồm có Equitas, Hiệp hội đa xơ cứng, Dịch vụ việc làm vị thành niên, Les Amis de la Montagne, Notman House (Vườn ươm công nghệ), và Geordie Theatre. Robert là diễn giả thường chia sẻ về các chủ đề Kết nối và Khởi nghiệp.