Stephen Schwartz là Giám đốc Công nghệ của CorporateConnections®. Ông đang làm việc trong lĩnh vực IT hơn 25 năm. Công việc ban đầu của Steve là lắp đặt Hệ thống Điểm Bán hàng tại Thành phố New York, là nơi cuối cùng ông từng có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình trong vòng 5 năm. Sau khi rời Thành phố New York, Steve chuyển tới Atlanta, Georgia để theo đuổi sự nghiệp phát triển phần mềm. Vào năm 1999, ông đã chuyển đến Louisville, Kentucky để làm việc tại Yum! Ông đã làm IT hơn 13 năm tại các thương hiệu như công ty mẹ của KFC, Pizza Hut, và Taco Bell. Điều này đưa ông đến một vị trí là CIO của Long John Silver’s, một chuỗi nhà hàng ở Mỹ với 1.300 điểm bán lẻ. Steve đã dời đến Charlotte vào năm 2014 và trở thành Phó Chủ tịch cấp cao về chuyên môn Phát triển sản phẩm của một Công ty phần mềm và sau đó tham gia vào đội ngũ CorporateConnections®.